Nohejbalový turnaj 2014

V sobotu 31. 5. 2014 proběhl na Bulánce nohejbalový turnaj trojic. Byla to první akce pořádaná na nově zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti.
Rekonstrukci hřiště si vzal za své místní Sbor dobrovolných hasičů. Za spolupráce s Obcí Oleška a MAS Podlipansko se jim podařilo zajistit financování rekonstrukce z dotací. Nevyhnuli se však peripetiím s výběrovým řízením na zhotovitele hřiště a celá akce se tak protáhla. V rámci realizace bylo kompletně vyměněno oplocení a povrch hřiště. Jako nejvhodnější povrch byl místo původního křivého a popraskaného asfaltu vybrán strojově hlazený beton. Ten je bezúdržbový a kromě hraní tenisu či nohejbalu, vhodný pro jízdu na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, různých odstrkovadlech, ale i invalidních vozících.
Kromě hřišť na nohejbal, tenis a volejbal, vznikly na zpevněné betonové ploše ještě dva hrací prvky pro děti (skákací panák a bludiště), a modelová pozemní komunikace se zatáčkami, křižovatkou a přechody pro chodce, osazená dopravními značkami. Tyto prvky jsou od dokončení hřiště dětmi hojně využívány.
S nově zrekonstruovaným hřištěm přímo sousedí na jedné straně dětské hřiště a na druhé straně velká udržovaná travnatá plocha využívaná ke hře fotbalu, pouštění draků a požárním útokům místních hasičů. V bezprostřední blízkosti je také hasičská zbrojnice, u které hasiči vybudovali za finanční podpory obce velký přístřešek vhodný k pořádání různých posezení. Dohromady mají teď na Bulánce krásný areál, kde se odehrává většina kulturního a společenského života v obci.
Nohejbalový turnaj byl tedy zahájen přestřižením pásky a slavnostním otevřením hřiště. Zúčastnilo se ho 7 týmů. Byly zde týmy z Olešky, Krymlova, Malotic a další týmy složené z místních sportovců. Vítězi se nakonec stali nohejbalisté z Malotic. Důležitější však bylo krásné počasí, dobrá a přátelská nálada, která i po vyhlášení výsledků setrvala do pozdních nočních hodin.
Na Bulánce se ukázalo jaký přínos pro obce vždy měla a má činnost Sboru dobrovolných hasičů, či jiných dobrovolníků. Jen tak dál.

Comments are closed.